O szkole

 

 

Witamy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Pekinie.

 

SPK w Pekinie jest szczególnym miejscem spotkań dzieci i młodzieży oraz integracji dzięki prowadzonym w nim zajęciom z języka polskiego, historii i kultury ojczystej. Zajęcia prowadzone są w soboty, zaś wszyscy uczniowie realizują obowiązek szkolny w szkołach międzynarodowych lub chińskich. W naszej szkole prowadzone są zajęcia na następujących etapach kształcenia: nauczanie wczesnoszkolne i szkoła podstawowa. 

 

  

SPK w Pekinie jest nowoczesnym miejscem, posiadamy obecnie obok tradycyjnych środków dydaktycznych także ekran, rzutnik multimedialny oraz laptop. Dzięki tym pomocom proces dydaktyczny jest urozmaicony, a zajęcia ciekawsze i bardziej inspirujące uczniów do poszukiwań materiałów i tworzenia własnych prezentacji.

 

Uczniowie klas szystkich etapów ksztłacenia wypisażeni są w podręczniki.

Adresu i danych kontaktowych do SPK w Pekinie prosimy szukać w zakładce Kontakt.