Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 TWORZĄ:

  1. p.o. kierownik SPK i nauczyciel języka polskiego - dr Andrzej Ruszer
  2. nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce - mgr Sabina Stózik 
  3. nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego - mgr Justyna Kusak
  4. biblioteka - mgr Sabina Strózik